Lịch Công giáo năm 2020

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên – TGP Hà Nội: https://bit.ly/2LMwlt3
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – TGP Huế https://bit.ly/2RJNLdi
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng – TGP Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh https://bit.ly/2ta0z2A

Đức Tổng Giám Mục của Việt Nam