Kiệu Thánh Thể đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tối ngày 13.8.2017

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KwnOZt0Cs94?ecver=1]

Loading...