10 Cách Trung Cộng Đàn Áp Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo

Cơ đốc giáo và Thiên Chúa Giáo ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc, nhưng Trung Cộng muốn người dân “không được kính vị thần nào hơn Đảng”. Phải chăng đây là khởi đầu một thời kỳ đàn áp Cơ đốc và Thiên chúa giáo? Ít ra Trung Cộng và Tập Cận Bình có lẽ sẽ cho chúng ta (và cả Giáo hoàng Francis) xem một phiên bản Kinh Thánh mới và thú vị: Kinh Thánh mang bản sắc Trung Quốc.

<