Trực tiếp Thánh Lễ

Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến hôm nay 

Thánh lễ vào các khung giờ: Thứ Hai – Thứ Bảy 5h00, 18h30, 19h30. Chúa Nhật 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00 Ngoài ra quý cộng đoàn xem thêm giờ lễ của các giáo phận tại Việt Nam tại Đâyclick here

Trực tuyến Thánh Lễ