Trực tiếp Thánh Lễ – Thánh lễ Trực tuyến hôm nay

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-9-2021 - Thứ Tư Tuần 26 - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael Lưu ý tham dự thánh...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-9-2021 – Thánh Lễ trực tuyến thứ Ba Tuần 26 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-9-2021

video
Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 26 TN - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục Lưu ý...

Lịch trực tiếp Thánh Lễ hôm nay

Lịch trực tuyến Thánh lễvideo
Trực tiếp Thánh Lễ - Thánh lễ Trực tuyến hôm nay Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-9-2021 - Thứ Tư Tuần 26 - Các Tổng...

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 26-9-2021

video
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 26-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 26 Thường niên B Lưu ý tham dự thánh...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-9-2021

video
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...