Nghi thức tẩm liệm Cha Đaminh Phạm Hiến Thành

Nghi thức Tẩm Liệm, di chuyển Linh Cửu lên Thánh Đường Giáo xứ Xuân Bình và Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh Phạm Hiến Thành.

Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ Cha Đaminh Phạm Hiến Thành

Vào lúc 15g00, Cha quản hạt Đaminh Ngô Công Sứ đã chủ sự nghi thức nhập quan cho Cha Cố Đaminh Phạm Hiến Thành, cùng tham dự có Đức Ông Vinh Sơn, Quí Cha trong hạt Xuân Lộc, quí Cha có liên hệ, quí Thày, quí Dì,quí Dì thuộc Hiệp Hội Nữ Thừa Sai, gia đình Linh tông huyết tộc, cộng đoàn giáo xứ Xuân Bình và các xứ lân cận cùng đến tham dự và cầu nguyện cho Cha Cố.
Sau nghi thức nhập quan, linh cửu Cha Cố được rước lên Thánh đường Giáo xứ Xuân Bình.
Thánh Lễ đồng tế do Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú chủ sự được diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng.
Xin mọi người cùng hiệp ý dâng lời kinh cầu nguyện cho Cha Cố được sớm về hưởng Thánh Nhan Chúa.