Vatican công bố người thứ 10 nhiễm covid-19

    Văn phòng Báo chí Toà Thánh thông báo rằng người thứ 10 đã được xác định bị nhiễm covid-19.Tại Vatican, các biện pháp cách ly được kéo dài đến ngày 3-5-2020

    Trong một tuyên bố phát hành vào tối thứ Ba, Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh, đã thông báo trường hợp thứ 10 nhiễm covid-19 tại Vatican.

    Người này đã được phát hiện trong một số ngày qua, tuyên bố này nói. Người bệnh có biểu hiện triệu chứng vào tháng Ba. Tại thời điểm ấy, người ngày bắt đầu làm việc tại nhà, duy trì việc cách ly. Hiện tại, người này đang được kiểm soát. Nơi làm việc được vệ sinh theo quy trình chuẩn, và tất cả những đồng nghiệp của người đó đều đã được kiểm tra virus. Rất may mắn, tất cả trong số họ đều âm tính. Trường hợp thứ 09 nhiễm covid-19 tại Vantican đã được công bố ngày 20/04.

    <