Truyền hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018

Tổng Giáo Phận Huế
Ban Truyển Thông
Huế ngày I0 tháng 08 năm 2018

Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018

THÔNG BẢO

V/v Truyền hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018

Trọng kính Đức Tổng Giuse,
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện Antôn,

Kính thưa quý Cha hạt trưởng, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Chủng Sinh và quý
anh chị em,Truyển hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018

Hành hương thường niên tại Trung tâm Hành huơng Đức Mẹ La Vang sẽ diễn ra
trong hai ngày 14 ~ I5.8.20l8, với chủ dề: “Mẹ La Vang, Mẹ của những ai gặp thử lhảch”.
Đồng thời cũng là Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dịp ký niệm 30 năm
phong Hiển Thánh, Ban Truyển Thông TGP Huế chúng con sẽ truyền hình trực liếp các sự
kiện. đặc biệt các Thánh Lễ sẽ diễn ra trong dịp hành hương này.

Truyển hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018 tại đây 

Các Thánh Lễ này sẽ được kết thúc bằng việc lănh nhận Ơn Toàn Xá cho tẩt cả các
tin hữu hiện diện hay vì hoàn cánh nảo dó, các tin hữu cũng có thể nhận lãnh Ơn Toàn Xá
qua việc tham dự Các Thánh Lễ này cách giản tiếp qua kênh Youtube TGP Huế, với Các
điều kiện thông thường (xưng tội, FLIỚC lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoảng).

Các Thánh Lễ sẽ được truyền hình trực tiếp:

– Lúc 17g00 ngày 14.8.2018: Thánh Lễ tại Lễ Đài

– Lúc 21g30 ngày 14.8.2018: Thánh Lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài
– Lúc 05g00 ngày 15.8.2018: Thánh Lễ Kinh Trọng Thế Đức Mẹ Lên Trời

Kính xin quý Đức Cha. quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng Sinh và anh chị em
tiêp tục cảu nguyện cho chủng con.

Chúng con xin chân thành cám Ơn.

Linh mục Phêrô Nguyễn Vũ
Trưởng Ban Truyền Thông TGP Huế

Truyển hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018 tại đây 

<