Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc – Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

  Thông tin tuyển sinh của trường Cao Đẳng Hoà Bình Xuân Lộc đến phụ huynh và các bạn sinh viên – học sinh có nhu cầu học tập văn hoá, nghề nghiệp, từ trình độ Trung cấp đến Cao đẳng

  Video: Đôi nét về Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

  Trong sứ mạng Caritas. Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc vẫn trợ giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, dân tộc… và những hoàn cảnh khác được hưởng học bổng bán phần và toàn phần của các cá nhân và tập thể hỗ trợ cho các em. Trong chương trình khuyến khích học sinh tốt nghiệp THCS chọn lựa học nghề. Chính phủ có chương trình cấp bù học phí hàng tháng cho các em hệ Trung Cấp. Ngoài ra, nhà trường còn có những trợ giúp khác để tạo điều kiện cho các em có thể yên tâm học tập đến hết khóa.

  Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

  Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

  <