Toàn cảnh Đại lễ An táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Tiểu sử Đức Cha Phanxicô xaviê Nguyễn Văn Sang

Bài giảng trong Thánh Lễ An Táng Đức Cha

HĐGMVN nói lời phân ưu

Điện thư của ĐTC

Đại diện Tòa Thánh tạ Việt Nam gửi lời chia buồn

Đại diện giáo phận Thái Bình và gia đình Đức cha cảm ơn cộng đoànPhút ly biệt đưa Đức Cha

<