Tòa TGM Huế thông báo về thánh lễ truyền chức linh mục 2020

  HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
  Tòa TGM Huế
  6 Nguyễn Trường Tộ, Huế

  THÔNG BÁO
  V/v: TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

  Kinh gửi: Quý Linh mục. Quý Bề trên.
  Qúy Đại Chủng sinh, Quý Tu sĩ nam nữ,
  Quý Anh Chị em giáo hữu.

  Tòa Tổng Giám mục Huế trân trọng thông báo:

  I. Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã gọi quý thầy phó tế sau đây lên chức Linh mục:

  Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục TGP Huế 7-10-2020

  1. Thầy G.B. Trần Kim Cang, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Dương Sơn,
  2. Thầy Maria GB. Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Sáo Cát,
  3. Thầy Matthêô Phạm Khắc Huy, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Thiện Loại,
  4. Thầy Giuse Trần Hưng, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Phường Tây,
  5. Thầy Phêrô Nguyền Văn Lời, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Thủy Yên,
  6. Thầy Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Dạ Lê,
  7. Thầy Anrê Phạm Tấn Thăng, sinh năm 1985, thuộc Giáo xứ Phường Tây,
  8. Thầy Phaolô Nguyền Trung Thật, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hói Dừa,
  9. Thầy Gioakim Trần Minh Tín, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hương Lâm,
  10. Thầy Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Nước Ngọt.

  II. Đan sĩ Dòng Thiên An Huế sau đây cũng được Bề trên chấp thuận gọi lên chức Linh mục:

  1. Thầy Placide Phan Huy Hiếu, sinh năm 1972, gốc Giáo xứ Xuân Tình, Giáo phận Hà Tĩnh.

  Đức TGM Giuse sẽ chủ tế Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho các ứng viên trên, lúc 08g30 thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

  Xin các thành phân Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang.

  Ai biết các ứng viên Linh mục trên có ngăn trớ về Giáo luật, xin vui lòng báo cho Tòa TGM Huế càng sớm càng tốt.

  Huế, ngày 11/09/2020
  Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế
  Linh mục Antôn Dương Quỳnh đã ký

  Tòa TGM Huế Huế thông báo về thánh lễ truyền chức linh mục 2020

  <