Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19

Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19