Tòa Giám Mục Kontum: Thông Báo Về Việc Phòng Chống Dịch Bệnh Covid 19

Tòa Giám Mục Kontum: Thông Báo Về Việc Phòng Chống Dịch Bệnh Covid 19

TOÀ GIÁM MỤC KON TUM
Office of the Bishop – Diocese of Kontum
146 Trần Hưng Đạo – Kontum – Việt Nam
Số 70/VT/’21/Tgmkt

THÔNG BÁO Về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi : Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận Kon Tum
Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay rất phức tạp và để tránh những rủi ro không thể lường trước, Văn Phòng Toà Giám Mục xin nhắc lại:

1. Tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo có giáo dân tham dự tại các nhà thờ, nhà nguyện. Riêng các Cha cử hành Thánh Lễ cách riêng tư, cho đến khi có thông báo mới.

2. Bổn phận “giữ ngày Chúa Nhật” có thể được miễn chuẩn khi có lý do chính đáng và quan trọng, ví dụ như khi bị đau ốm hay trong thời gian dịch bệnh như hiện nay. Để bù lại, trong gia đình, anh chị em có thể dành ra một khoảng thời gian cầu nguyện hay đọc kinh, suy niệm Phúc Âm, lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương Xót, v.v…
Cầu xin Chúa cho dịch bệnh mau chấm dứt trên thế giới.

Kon Tum, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Văn Phòng TGM kính báo

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
Chánh Văn Phòng TGM Kon Tum

TGM Kontum thong bao thang-6