Tình hình sức khỏe của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức

    Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI và những người thân cận của ngài vẫn an mạnh trong đại dịch Covid-19 hiện nay.

    Trong thời gian qua, báo chí quốc tế đưa tin đã có sáu nhân viên của Vatican và Tòa Thánh bị nhiễm coronavirus, và được điều trị tại nhà thương. 170 người khác, kể cả Đức Thánh cha Phanxicô, được thử nghiệm và người ta xác nhận các vị không bị lây nhiễm.ĐTC Phanxicô viếng thăm vị Tiền Nhiệm Biển Đức 16

    Đức Biển Đức XVI tiếp tục hưu dưỡng tại Đan viện Mẹ Giáo hội trong khu vườn ở nội thành Vatican, cùng với Đức Tổng giám mục bí thư Georg Gaenswein, và bốn chị thuộc tu hội đời Schoenstatt giúp việc nhà. (KNA 1-4-2020)

    Nguồn: Đài Chân lý Á Châu

    <