Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sắp có 08 Phó Tế

Trực tiếp Thánh Lễ

Trong thư rao mang ký hiệu VTGT/302/18 của linh mục Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích ấn ký ngày 18 tháng 5 năm 2018 Tỉnh Dòng sẽ Phong Chức Phó Tế cho các Thầy vào dịp sắp tới.

Các tân Phó Tế có tên như sau:

1. Phaolô Lư Thanh Nhã

Năm sinh: 18/02/1985.

Nơi sinh: Vĩnh Long. Thuộc Giáo xứ Mỹ Thuận, Giáo Phận Vĩnh Long.

2. Gioan Baotixita Nguyễn Trung Chính

Năm sinh: 20/04/1981

Nơi sinh: Hà Tĩnh. Thuộc Giáo xứ Dũ Thành, Giáo Phận Vinh.

3. Giuse Phạm Văn Toản

Năm sinh: 30/01/1985.

Nơi sinh: Nam Định. Thuộc Giáo xứ Hoành Đông, Giáo Phận Bùi Chu.

4. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Năm sinh: 10/10/1982.

Nơi sinh: Hà Nam. Thuộc Giáo xứ An Tập, Giáo Phận Hà Nội.

5. Giuse Lưu Dương Xuân Bình

Năm sinh: 15/02/1985.

Nơi sinh: Vũng Tàu. Thuộc Giáo xứ Phước Thánh, Giáo Phận Bà Rịa.

6. Phaolô Trần Đan Thụy

Năm sinh: 19/05/1981.

Nơi sinh: Đăk Lăk. Thuộc Giáo xứ Châu Sơn, Giáo Phận Ban Mê Thuột.

7. Phaolô Hồ Công Hoan

Năm sinh: 05/10/1987.

Nơi sinh: Vũng Tàu. Thuộc Giáo xứ Vinh Trung. Giáo Phận Bà Rịa.

8. Giuse Nguyễn Ngọc Khánh

Năm sinh: 09/10/1984.

Nơi sinh: Đồng Nai. Thuộc Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo Phận Xuân Lộc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các thầy

Phêrô Trần Xuân Thiều