Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

  Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, qua tham khảo ý kiến của Ban tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu chung của Tổng Giáo phận, đã quyết định thuyên chuyển một số cha sở và cha phó, đồng thời bổ nhiệm quý cha vừa được truyền chức vào ngày 16/10/2021, theo danh sách sau đây:

  DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN BỔ NHIỆM 2021

  Thuyen chuyen linh muc tgp sai gon 2021

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

  <