Thuyên chuyển và Bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2020

    Đức Tổng Giám mục đã ký Bổ nhiệm thư, thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục trong Tổng giáo phận Sài Gòn.

    Thuyen Chuyen va Bo nhiem PDF

    DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN .DOC

     

    <