Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Phú Cường 2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục giáo phận Phú Cường 2020

Kính thưa quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ và Anh chị em giáo dân.
Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận như sau:

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục giáo phận Phú Cường 2020

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm 2018