Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

  GIÁO PHẬN LONG XUYÊN BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2021

  Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây: PDF

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021
  Thánh lễ truyền chức Linh Mục Giáo Phận Long Xuyên 2021

  1/ Cha Giuse Đỗ Tiến Trình

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

  2/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

  – Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh – Giáo hạt Rạch Giá

  3/ Cha Giuse Trần Đình Lợi

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hà Tiên – Giáo hạt Hà Tiên

  – Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  4/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

  – Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Bắc Xuyên – Giáo hạt Vĩnh An

  – Nhiệm sở mới: Phục vụ tại giáo xứ Hà Tiên – Giáo hạt Hà Tiên

  5/Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Tân Hải – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  – Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

  6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a – Giáo hạt Tân Thạnh

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Hải, K.C2 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  7/ Cha Phêrô Bùi Minh Chiến

  – Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a – Giáo hạt Tân Thạnh

  8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh

  – Đương nhiệm: Nghỉ dưỡng bệnh

  – Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 – Giáo hạt VĩnhThạnh

  9/ Cha Phêrô Chu Văn Tần

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Cái Dầu – Giáo hạt Châu Đốc

  – Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

  10/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Bò Ót – Giáo hạt Long Xuyên

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Cái Dầu – Giáo hạt Châu Đốc

  11/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Bò Ót – Giáo hạt Long Xuyên

  12/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Hưng – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

  13/ Cha Luy G. Mai Hùng Dũng

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

  – Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

  14/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn

  – Đương nhiệm: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

  15/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

  16/ Cha Phêrô Trần Văn Quắn

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng – Giáo hạt Rạch Giá

  17/ Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tiến

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

  18/ Tân linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Môi Khôi – Giáo hạt Vĩnh An

  19/ Cha Luca Nguyễn Chí Ty

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Môi Khôi – Giáo hạt Vĩnh An

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo họ Mân Côi Sóc Xoài – Giáo hạt Hà Tiên

  20/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

  – Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo họ Mân Côi Sóc Xoài – Giáo hạt Hà Tiên

  – Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Tiền Chủng viện Têrêsa Long Xuyên

  21/ Tân linh mục Đaminh Hoàng Huy Hân

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

  22/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) – Giáo hạt Hà Tiên

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

  23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

  – Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

  – Nhiệm sở mới: + Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

  + Linh hướng trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm

  24/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) – Giáo hạt Hà Tiên

  25/ Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Phú An – Giáo hạt Châu Đốc

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

  26/ Tân linh mục Giuse Phạm Công Thịnh

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Phú An – Giáo hạt Châu Đốc

  27/ Tân linh mục Micae Nguyễn Thành Đoán

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

  28/ Tân linh mục Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang, CRM

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  29/ Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  – Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học – Giúp văn phòng Tòa Giám Mục

  30/ Tân linh mục Vinhsơn Trần Hải Linh

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Trung Thành – Giáo hạt Tân Thạnh

  31/ Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Trung Thành – Giáo hạt Tân Thạnh

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang – Giáo hạt Hà Tiên

  32/ Tân linh mục Giuse Trịnh Hoàng Do

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  33/ Tân linh mục Micae Bùi Bảo An

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

  34/ Cha Phêrô Huỳnh Văn Tha, MF

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Trở về Hội Dòng

  35/ Tân linh mục Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – Giáo hạt Tân Hiệp

  36/ Tân linh mục Gioan B. Lê Vân Nam

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Mỹ Thạnh – Giáo hạt Long Xuyên

  37/ Tân linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

  38/ Tân linh mục Giêrônimô M. Đỗ Quang Bình, CRM

  – Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Tri Tôn – Giáo hạt Châu Đốc

  39/ Cha Bênađô M. Cao Thanh Bình, CRM

  – Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

  40/ Cha Gioan Baotixita M. Đinh Công Hiển, CRM

  – Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam – Giáo hạt Rạch Giá

  41/ Cha Giêrônimô M. Nguyễn Trung Cương, CRM

  – Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam – Giáo hạt Rạch Giá

  – Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

  thuyen chuyen linh muc long xuyen 2021

  <