Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2021

Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây: PDF

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021
Thánh lễ truyền chức Linh Mục Giáo Phận Long Xuyên 2021

1/ Cha Giuse Đỗ Tiến Trình

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

2/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

– Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh – Giáo hạt Rạch Giá

3/ Cha Giuse Trần Đình Lợi

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hà Tiên – Giáo hạt Hà Tiên

– Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

4/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

– Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Bắc Xuyên – Giáo hạt Vĩnh An

– Nhiệm sở mới: Phục vụ tại giáo xứ Hà Tiên – Giáo hạt Hà Tiên

5/Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Tân Hải – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

– Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a – Giáo hạt Tân Thạnh

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Hải, K.C2 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

7/ Cha Phêrô Bùi Minh Chiến

– Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a – Giáo hạt Tân Thạnh

8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh

– Đương nhiệm: Nghỉ dưỡng bệnh

– Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 – Giáo hạt VĩnhThạnh

9/ Cha Phêrô Chu Văn Tần

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Cái Dầu – Giáo hạt Châu Đốc

– Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

10/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Bò Ót – Giáo hạt Long Xuyên

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Cái Dầu – Giáo hạt Châu Đốc

11/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Bò Ót – Giáo hạt Long Xuyên

12/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Hưng – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

13/ Cha Luy G. Mai Hùng Dũng

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

– Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

14/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn

– Đương nhiệm: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

15/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

16/ Cha Phêrô Trần Văn Quắn

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng – Giáo hạt Rạch Giá

17/ Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tiến

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

18/ Tân linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Môi Khôi – Giáo hạt Vĩnh An

19/ Cha Luca Nguyễn Chí Ty

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Môi Khôi – Giáo hạt Vĩnh An

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo họ Mân Côi Sóc Xoài – Giáo hạt Hà Tiên

20/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

– Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo họ Mân Côi Sóc Xoài – Giáo hạt Hà Tiên

– Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Tiền Chủng viện Têrêsa Long Xuyên

21/ Tân linh mục Đaminh Hoàng Huy Hân

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

22/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) – Giáo hạt Hà Tiên

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

– Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

– Nhiệm sở mới: + Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

+ Linh hướng trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm

24/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) – Giáo hạt Hà Tiên

25/ Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Phú An – Giáo hạt Châu Đốc

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

26/ Tân linh mục Giuse Phạm Công Thịnh

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Phú An – Giáo hạt Châu Đốc

27/ Tân linh mục Micae Nguyễn Thành Đoán

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

28/ Tân linh mục Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang, CRM

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

29/ Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

– Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học – Giúp văn phòng Tòa Giám Mục

30/ Tân linh mục Vinhsơn Trần Hải Linh

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Trung Thành – Giáo hạt Tân Thạnh

31/ Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Trung Thành – Giáo hạt Tân Thạnh

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang – Giáo hạt Hà Tiên

32/ Tân linh mục Giuse Trịnh Hoàng Do

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

33/ Tân linh mục Micae Bùi Bảo An

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

34/ Cha Phêrô Huỳnh Văn Tha, MF

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Trở về Hội Dòng

35/ Tân linh mục Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – Giáo hạt Tân Hiệp

36/ Tân linh mục Gioan B. Lê Vân Nam

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Mỹ Thạnh – Giáo hạt Long Xuyên

37/ Tân linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

38/ Tân linh mục Giêrônimô M. Đỗ Quang Bình, CRM

– Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Tri Tôn – Giáo hạt Châu Đốc

39/ Cha Bênađô M. Cao Thanh Bình, CRM

– Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

40/ Cha Gioan Baotixita M. Đinh Công Hiển, CRM

– Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam – Giáo hạt Rạch Giá

41/ Cha Giêrônimô M. Nguyễn Trung Cương, CRM

– Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam – Giáo hạt Rạch Giá

– Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Phú – Giáo hạt Rạch Giá

thuyen chuyen linh muc long xuyen 2021