Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hải Phòng tháng 10/2018

Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

 THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
Về chương trình bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận

 

Trong dịp Tĩnh Tâm thường niên của Linh mục Giáo phận Hải Phòng tại Tòa Giám mục Thái Bình, Đức Giám mục đã họp Ban Tư Vấn vào ngày 4 tháng 10 năm 2018, để bàn công việc chung, trong đó có việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục. Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tư vấn, Đức Giám mục đã quyết định như sau:

1. Cha Giuse Đoàn Văn Anh được bổ nhiệm làm chính xứ Đông Lâm

2. Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng giúp Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu, xứ Hữu Quan

3. Cha Matthêu Nguyễn Văn Điền được bổ nhiệm làm chính xứ Cửa Ông

4. Cha Giuse Bùi Văn Hà được thuyên chuyển làm chính xứ Đạo Dương

5. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm làm chính xứ Trạp Khê

6. Cha Phêrô Bùi Duy Hải được bổ nhiệm làm chính xứ Thủy Giang

7. Cha Antôn Vũ Văn Học được thuyên chuyển làm chính xứ Xuân Ninh

8. Cha Antôn Khổng Minh Hoàng được thuyên chuyển làm chính xứ Thắng Yên

9. Cha Phêrô Nguyễn Văn Lập được thuyên chuyển làm chính xứ Nghĩa Xuyên, quản nhiệm xứ Hải Ninh

10. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phê được thuyên chuyển làm chính xứ An Toàn

11. Cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng làm Phụ tá xứ Hòn Gai

12. Cha Gioan Baotixita Đoàn Văn Phú được thuyên chuyển làm chính xứ Vạn Hoạch

13. Cha Giuse Bùi Xuân Thắng được thuyên chuyển làm chính xứ Mỹ Động, quản nhiệm xứ An Thủy

14. Cha Phêrô Hoàng Văn Thịnh được thuyên chuyển làm chính xứ Ngọc Lý

15. Cha Giuse Hoàng Văn Thiều được thuyên chuyển làm chính xứ Đồng Xá

16. Cha Giuse Đào Trung Thời được thuyên chuyển làm chính xứ Trung Nghĩa

17. Cha Giuse Phạm Văn Tuận được bổ nhiệm làm chính xứ Phú Lộc

18. Cha Giuse Bùi Văn Trỗi được bổ nhiệm làm chính xứ Văn Mạc và quản nhiệm Hào Xá, Nhan Biều

19. Cha Giuse Nguyễn Thế Năng được thuyên chuyển làm chính xứ Bùi Hòa

20. Cha Phêrô Phạm Văn Nghĩa về Tòa Giám mục Hải Phòng

21. Cha Antôn Khổng Minh Số nghỉ hưu

Chương trình thuyên chuyển các Cha sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2018. Xin quý Cha Quản Hạt lo liệu và hướng dẫn các giáo xứ có liên hệ trong việc tổ chức đón Cha xứ mới. Xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện để chương trình thuyên chuyển được diễn ra cách tốt đẹp theo ý Chúa.
Xin Đức Mẹ Mân Côi quan thầy Giáo phận cầu bầu cho quý Cha và Anh chị em được muôn phúc lành của Chúa.

 

Hải Phòng, ngày 6 tháng 10 năm 2018

Giuse Nguyễn Văn Thông
Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận

<