Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hà Tĩnh 2020

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
  VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
  Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
  Phone: 0865 165 167
  Website: giaophanhatinh.org
  ————————————————–
  Số 06/2020/TB-VPTGM

  Văn Hạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

  THÔNG BÁO
  V/v. Thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục và phó tế

  Kính gửi:
  Quý cha, Quý thầy phó tế, Quý tu sỹ, Chủng sinh
  và Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

  Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Đức Giám mục Giáo phận đã ký các quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển một số linh mục trên Giáo phận và bổ nhiệm các thầy phó tế Khóa XIII đi thi hành Thừa tác vụ Phó tế tại các giáo xứ như sau:

  I. Bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục:

  1. Linh mục Antôn Trần Quốc Toản, nguyên Quản xứ Dũ Thành, Hạt Kỳ Anh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Kẻ Tùng, Hạt Nghĩa Yên.

  2. Linh mục Antôn Nguyễn Văn Hoàng, nguyên Quản xứ Kẻ Tùng, Hạt Nghĩa Yên, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Vạn Căn, Hạt Ngàn Sâu.

  3. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc, nguyên Quản xứ Thượng Bình, Hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Hòa Mỹ, Hạt Can Lộc.

  4. Linh mục Giuse Trần Minh Hồng, hiện đang Quản xứ Ninh Cường, Hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giáo xứ Thượng Bình, Hạt Ngàn Sâu.

  5. Linh mục Inhaxiô Thân Văn Thái thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Vĩnh Hội, Hạt Ngàn Sâu.

  6. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu, nguyên Quản xứ Vĩnh Hội, Hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Xuân Tình, Hạt Văn Hạnh.

  7. Linh mục Phêrô Thân Văn Hùng, nguyên Quản xứ Xuân Tình, Hạt Văn Hạnh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Thọ Ninh, Hạt Nghĩa Yên.

  8. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng, nguyên Quản xứ Thọ Ninh, Hạt Nghĩa Yên, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ An Nhiên, Hạt Văn Hạnh.

  9. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thuần thuộc Dòng Đa Minh, nay được bổ nhiệm làm Quản Chuẩn Giáo xứ Tiến Thủy, Hạt Văn Hạnh.

  10. Linh mục Giuse Phan Văn Hiệu được bổ nhiệm làm Phụ tá cho Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, Quản xứ Nghĩa Yên, Hạt Nghĩa Yên.

  11. Linh mục Phêrô Thân Văn Chính, nguyên Quản xứ Liên Hòa, Hạt Hòa Ninh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Kẻ Vang, Hạt Ngàn Sâu.

  12. Linh mục Phanxicô Xaviê Phạm Quang Long, nguyên Quản xứ Minh Tú, hạt Minh Cầm, nay được bổ nhiệm làm Phó xứ Đồng Troóc, đặc trách Giáo họ độc lập Na, Hạt Nguồn Son.

  II. Bổ nhiệm các phó tế Khóa XIII thi hành Thừa tác vụ Phó tế tại những nơi như sau:

  Thầy Phêrô Mai Văn Trung đến Giáo xứ Tam Tòa, Hạt Nguồn Son.
  Thầy Giuse Nguyễn Văn Chính đến Giáo xứ Gia Hưng, Hạt Nguồn Son.
  Thầy Anphong Trần Đình Chung đến Giáo xứ Cồn Nâm, Hạt Hòa Ninh.
  Thầy Antôn Lê Thanh Tuấn đến Chuẩn Giáo xứ Đồng Tiến, Hạt Minh Cầm.
  Thầy Phêrô Võ Tá Luyện đến Giáo xứ Phù Kinh, Hạt Minh Cầm.
  Thầy Phaolô Nguyễn Văn Phục đến Giáo xứ Kỳ Anh, Hạt Kỳ Anh.
  Thầy Phêrô Lê Văn Khoa đến Giáo xứ Xuân Sơn, Hạt Kỳ Anh.
  Thầy Phêrô Hoàng Quốc Việt đến Giáo xứ Ninh Cường, Hạt Ngàn Sâu.
  Thầy Phêrô Khoa Phạm Thành Luân đến Giáo xứ Tân Phương, Hạt Ngàn Sâu.
  Thầy Phêrô Nguyễn Văn Khánh đến Giáo xứ Tràng Lưu, Hạt Ngàn Sâu.
  Thầy Anphong Trần Thanh Nhàn đến Giáo xứ Vạn Thành, Hạt Cẩm Xuyên.
  Thầy Gioan Baotixita Lê Quốc Hưng đến Giáo xứ Kim Lâm, Hạt Can Lộc.
  Thầy Antôn Nguyễn Minh Tâm đến Giáo xứ Tĩnh Giang, Hạt Văn Hạnh.
  Thầy Antôn Trần Văn Dũng đến Văn phòng Tòa Giám mục.
  Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục kính thông báo đến Quý cha, Quý thầy Phó tế, Quý tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận, xin hiệp thông cầu nguyện cách riêng cho Quý cha, Quý thầy Phó tế được nhiều ơn Chúa để thi hành sứ vụ mới này.

  Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

  VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

  <