Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020

QUYẾT ĐỊNH
THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – 2020

Vì nhu cầu mục vụ trong Giáo phận Đà Nẵng, sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ và cân nhắc, tôi, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm quý Linh mục có tên dưới đây:

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI
01 Cha Phêrô Hoàng Gia THÀNH Quản xứ Tam Tòa Quản xứ Thanh Đức
02 Cha Gioan Nguyễn Văn HOÀNG Quản xứ Trà Kiệu Quản xứ Tam Tòa
03 Cha PX. Nguyễn Ngọc HIẾN Quản xứ Hòa Khánh Quản xứ Trà Kiệu
04 Cha Simon Nguyễn Can TRƯỜNG Quản nhiệm Hòa Cường Quản xứ Hòa Khánh
05 Cha GB. Châu Ngọc MINH Quản xứ Phú Thượng Quản xứ Hòa Cường
06 Cha Marcello Đoàn MINH Quản xứ Hội An Quản xứ Phú Thượng
07 Cha Giuse Nguyễn Văn THÚ Quản xứ Thanh Đức Quản xứ Hội An
08 Cha GB. Phan Đình LƯỢNG Quản xứ Gia Phước Phụ trách nhà hưu dưỡng
09 Cha Giuse Nguyễn KINH Quản xứ An Hải, kiêm Quản lý Giáo phận Quản xứ Gia Phước, kiêm Quản lý Giáo phận
10 Cha Emmanuel Nguyễn Tấn LỤC Trung tâm Mục vụ Quản xứ An Hải
11 Cha Phêrô Lê HƯNG Quản xứ Nhượng Nghĩa Nghỉ hưu
12 Cha Đaminh Đặng Bá LINH Quản xứ La Nang Quản xứ Nhượng Nghĩa
13 Cha Giuse Đặng Quang NGỌC Phụ tá Gh. Phước Kiều Quản xứ La Nang
14 Cha Giuse Phạm Nguyên HUY Phụ tá Gx. Phú Thượng Phụ tá Gh. Phước Kiều
15 Cha Tôma Phạm Phú Cường Tân Linh mục Phú tá Gx. Phú Thượng
16 Cha Giacôbê Nguyễn Hồng PHONG Quản xứ Lệ Sơn Quản nhiệm Gh. Cẩm Sơn
17 Cha Phêrô M. Trần Quốc DŨNG Phụ tá Gx. An Ngãi Quản nhiệm Gx. Lệ Sơn
18 Cha Đaminh Trần Ngọc HUY Phụ tá Gx. Tam Kỳ Phụ tá Gx. An Ngãi
19 Cha Giuse Nguyễn Thanh TÙNG Tân Linh mục Phụ tá Gx. Tam Kỳ
20 Cha Antôn Nguyễn Tri PHÁP Quản xứ Tam Thành Quản nhiệm Gh. Tam Lộc
21 Cha Phêrô Phan Đình LẬP Phụ tá Gx. Đông Vinh Quản nhiệm Gx. Tam Thành
22 Cha GB. Nguyễn Trần Vũ ĐỨC Tân Linh mục Phụ tá Gx. Đông Vinh
23 Cha Phaolô Nguyễn Hữu Trường SƠN Quản xứ Phước Tường Du học Ý
24 Cha Phaolô Phạm Thanh THẢO Chánh Văn phòng TGM Chánh Văn phòng TGM. Kiêm Quản xứ Phước Tường
25 Cha Giuse Nguyễn Thanh TÙNG Quản nhiệm Gh. Phước Kiều Kiêm Quản lý TGM
26 Cha Giuse Nguyễn HÙNG Quản nhiệm Gx. Việt An Quản xứ Việt An
27 Cha Giuse Nguyễn Đình Thiên ÂN Tân Linh mục Phụ tá Gx. Hà Lam
28 Cha Phaolô Hồ Quang PHÚC Trung tâm Mục vụ Linh hướng và Quản lý  TCV – TTMV

 

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 02-10-2020

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

+ Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020