Thuyên chuyên và bổ nhiệm linh mục Cần Thơ tháng 6-2021

    Danh Sách Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ: – Tháng 6.2021

    Thuyen chuyen va bo nhiem linh muc can tho thang 6 nam 2021

    Thuyên chuyên và bổ nhiệm linh mục Cần Thơ tháng 6-2021

    <