Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2020

  Danh sách Thuyên chuyển linh mục giáo phận Xuân Lộc 2020

  9 giờ Sáng ngày 10.09.2020 – Thánh lễ Sai Đi tại TGM Xuân Lộc do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Trong Thánh Lễ, Cha Chưởng Ấn Giuse Đoàn Xuân Linh đã công bố Danh sách thuyên chuyển Linh mục năm 2020 và chính tay Đức cha Giuse trao bổ nhiệm thư cho quý cha trong đợt thuyên chuyển năm nay. Danh sách thuyên chuyển như sau: 

  **. Xem trên điện thoại, quý cộng đoàn vui lòng để ngang điện thoại.
   

  STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NHIỆM VỤ CŨ SỨ VỤ MỚI
  1 Đaminh Trần Văn Minh Chánh xứ Thanh Bình nghỉ hưu
  2 Giacôbê Lâm Văn Thế Chánh xứ Thống Nhất nghỉ hưu
  3 Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao Chánh xứ Mẫu Tâm nghỉ hưu
  4 Giuse Đinh Nam Hưng Chánh xứ Bùi Chu nghỉ hưu
  5 Đaminh Nguyễn Đính giúp Phú Thiện về lại nhà hưu
  6 Marcô Nguyễn Tuyến Huyên Giáo sư nội trú tổng linh hướng
  ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc
  Phó xứ Võ Dõng
  – Đặc trách toàn quyền
  GHBL Soklu
  7 Giuse Đỗ Mạnh Thịnh Giáo sư nội trú ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc quyền Tổng linh hướng
  ĐCV Thánh Giuse
  Xuân Lộc
  8 Phêrô Nguyễn Quang Khương Quản nhiệm Gx. Thọ Lộc Chánh xứ Thọ Lộc
  9 Đaminh Lâm Sơn Thủy Phó xứ Bích Lâm Đặc trách GHBL Vinh Lâm
  10 Giuse Đỗ Đức Chính giúp Đức Long Phó xứ Đức Long –
  Đặc trách GHBL
  Đức Tâm
  11 Phêrô Phạm Quốc Thuần chữa bệnh tại Dòng
  Gioan TC Hố Nai
  Chánh xứ Phước Lý
  12 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ Biên Hòa Chánh xứ Phú Xuân
  13 Matthêu Nguyễn Đại Tài Phó xứ Chính Tòa Chánh xứ Bảo Quang
  14 Antôn Phạm Xuân Toàn Phó xứ Chính Tòa Quản nhiệm Gx. Trảng Táo
  15 Gioan B. Phạm Đức Nhân Chánh xứ Thánh Linh Chánh xứ Mẫu Tâm
  16 Đaminh Ngô Công Sứ Quản hạt Xuân Lộc Quản nhiệm Gx.Bình Khánh
  17 Phêrô Đoàn Đức Thăng Chánh xứ Quảng Tâm Phó xứ Bùi Chu –
  Đặc trách toàn quyền 
  Gh. An Chu
  18 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ Thuận Hòa Chánh xứ Bùi Thái
  19 Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm Chánh xứ Đức Mẹ VNNT Chánh xứ Cáp Rang
  20 Philipphê Phạm Duy Linh Chánh xứ Gia Tôn Chánh xứ Thống Nhất
  21 Tôma A. Nguyễn Đức Trọng Chánh xứ Martinô Chánh xứ Xuân Đường
  22 Phaolô Phạm Văn Viện Chánh xứ Tiên Chu Chánh xứ Đồng Phát
  23 Giuse Đoàn Công Bình Chánh xứ Hiền Hòa Chánh xứ Bùi Chu
  24 Vinhsơn Dương Văn Đức Chánh xứ Thạch An Chánh xứ Hiền Hòa
  25 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Chánh xứ Đồng Phát Chánh xứ Thanh Bình
  26 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ Quảng Biên Chánh xứ Thuận Hòa
  27 Giuse Phạm Đình Thước Chánh xứ Bùi Thái Chánh xứ Xuân An
  28 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Suối Nho Chánh xứ Xuân Khánh
  29 Phêrô Phan Khắc Giữa Chánh xứ Bình Khánh Chánh xứ Martinô
  30 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Chánh xứ Xuân Khánh Chánh xứ Quảng Biên
  31 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ Xuân Đường Chánh xứ Gia Tôn
  32 Giuse Đỗ Mạnh Thái Chánh xứ Long Phước Chánh xứ Phú Thiện
  33 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ Hiếu Liêm Chánh xứ Long Phước
  34 Đaminh Đặng Công Khanh Chánh xứ Thiên An Chánh xứ Thạch An
  35 Fx. Hoàng Văn Hương Chánh xứ Vĩnh An Chánh xứ Suối Nho
  36 Phêrô Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Quảng Xuân Chánh xứ Quảng Tâm
  37 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Chánh xứ Cáp Rang Chánh xứ Tiên Chu
  38 Gioan B. Phạm Phi Vũ Chánh xứ Xuân Bảo chuẩn bị thi hành mục
  vụ ở nước ngoài
  39 Giuse Phạm Huy Khôi Phó xứ Tân Mai Phó xứ Thánh Đaminh
  – Đặc trách
  GHBL Xuân Phan
  40 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chánh xứ Bàu Hàm chuẩn bị thi hành mục
  vụ ở nước ngoài
  41 Matthêu Lê Lực Phó xứ Ninh Phát Chánh xứ Thánh Linh
  42 Gioan B. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ Phú Lâm Chánh xứ Xuân Hiệp
  43 Vinhsơn Nguyễn Thế Cường Phó xứ Bùi Đệ Chánh xứ
  Đức Mẹ VNNT
  44 Tôma A. Trần Bá Huy Phó xứ Dốc Mơ Chánh xứ Quảng Xuân
  45 Giuse Đào Minh Lang Phó xứ Tâm An Chánh xứ Thiên Đức
  46 Phêrô Trần Anh Khôi Phó xứ Ngọc Lâm –
  Đặc trách GHBL Bàu Mây
  Chánh xứ Xuân Tây
  47 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ Suối Nho Chánh xứ Bàu Hàm
  48 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ Bắc Hải Chánh xứ Hiếu Liêm
  49 Micae Nguyễn Chánh Tín Phó xứ Lộ Đức Chánh xứ Thiên An
  50 Giuse Phan Duy Sơn Phó xứ Tân Bình Chánh xứ Xuân Thiện
  51 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ Dốc Mơ Chánh xứ Vĩnh An
  52 Giuse Lê Thái Văn Phó xứ Hà Nội Chánh xứ Hóa An
  53 Giuse Vũ Anh Dũng Phó xứ Thạch An Chánh xứ Xuân Bảo
  54 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ Bình An Phó xứ Thái Hiệp
  55 Giuse Vinhsơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh Phó xứ Xuân Bình Phó xứ Ngọc Lâm –
  Đặc trách
  GHBL Bàu Mây
  56 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ Hòa Bình Phó xứ Ninh Phát
  57 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ Russeykeo Phó xứ Chính Tòa
  58 Antôn Lê Tiến Lĩnh Phó xứ Thiết Nham Phó xứ Lợi Hà
  59 Giuse Bùi Trung Hiếu Phó xứ Suối Cát Phó xứ Thái Xuân
  60 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ Phát Hải Phó xứ Bắc Thần
  61 Đaminh Nguyễn Hữu Thức Phó xứ Ngọc Lâm Phó xứ Minh Hòa
  62 Bênêđictô Lê Vương Quyền Phó xứ Bùi Chu Phó xứ Dốc Mơ
  63 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ Dĩ An Phó xứ Tâm An
  64 Martinô Ngô Hoàng Lâm Phó xứ Phương Lâm Phó xứ Lộ Đức
  65 Phêrô Phạm Đông Hòa Phó xứ Tân Triều Phó xứ Hòa Bình
  66 Marcô Nguyễn Trung Lưu Phụ trách Cộng đoàn
  Dự tu Biên Hòa
  Phó xứ Xuân Thanh –
  Đặc trách
  GHBL Xuân Dưng
  67 Giuse Lương Quốc Dũng Phụ trách Cộng đoàn Dự tu Công Thành-Sài Gòn Phụ trách Cộng đoàn
  Dự tu Dĩ An
  68 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phụ trách Cộng đoàn
  Dự tu Dĩ An
  Phụ trách Cộng đoàn
  Dự tu Biên Hòa
  69 Giuse Nguyễn Xuân Dương Phó xứ Thánh Tâm đến Giáo xứ Xuân Trà
  hụ giúp mục vụ &
  chuẩn bị thi hành mục vụ
  ở nước ngoài
  70 Gioakim Phạm Thanh Điệp Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc đến Giáo xứ Tân Bắc phụ giúp mục vụ & chuẩn
  bị
  thi hành mục vụ ở nước ngoài
  71 Giuse Dương Quang Bình Phó xứ Lộ Đức Phó xứ Kẻ Sặt
  72 Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh giúp Gia Cốc Phó xứ Suối Cát
  73 Phêrô Nguyễn Đức Đại giúp Ngọc Lâm Phó xứ Tân Triều
  74 Giuse Bùi Quang Đại giúp Vườn Ngô Phó xứ Tân Bình
  75 Phêrô Vũ Ngọc Đức giúp Xuân Trà Phó xứ Thành Tâm
  76 Giuse Đinh Huy Lương Hân giúp Phú Hòa Phó xứ Thiết Nham
  77 Giuse Bùi Thế Hiệp giúp Phúc Nhạc Phó xứ Dĩ An
  78 Giuse Ngô Nam Hoành giúp Na Goa Phó xứ Thánh Tâm
  79 Giuse Nguyễn Đức Huy giúp Thọ Lộc Phó xứ Đức Long
  80 Phaolô Nguyễn Minh Hưng giúp Đức Long Phó xứ vTân Mai
  81 Giuse Vũ Hoàng Trung Hưng giúp Xuân Bắc Phó xứ Quảng Biên
  82 Giuse Nguyễn Công Hữu giúp Dĩ An Phó xứ Hiệp Lực
  83 Emmanuel Nguyễn Khánh giúp Phương Lâm Phó xứ Bùi Đệ
  84 Gioan B. Đỗ Anh Khoa giúp Phú Lâm Phó xứ Martinô
  85 Giuse Trương Anh Kỳ giúp Trà Cổ Phó xứ Phương Lâm
  86 Phaolô Võ Tấn Lộc giúp Bùi Chu Phó xứ Bến Gỗ
  87 Martinô Nguyễn Xuân Lộc giúp Tân Mai Phó xứ Thuận Hòa
  88 Phêrô Trần Lê Thành Nhân giúp Nam Hà Phó xứ Thạch An
  89 Giuse Võ Đình Nhật giúp Thịnh An Phó xứ Hà Nội
  90 Giuse Nguyễn Đình Nhu giúp Thánh Tâm đến Thái Hiệp phụ giúp
  mục vụ &
  chuẩn bị du học
  91 Matthêu Lã Văn Phát giúp Tâm An Phó xứ Bình An
  92 Phêrô Nguyễn Lê Phong giúp Cẩm Đường Phó xứ Biên Hòa
  93 Giuse Lê Thanh Phương giúp Bảo Thị Phó xứ Đồng Phát
  94 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Quốc Quân giúp Chính Tòa Phó xứ Russeykeo
  95 Giuse Vũ Viết Quang giúp Ninh Phát HVCGVN
  96 Giuse Bùi Kim Quang giúp Tân Bắc Phó xứ Suối Nho
  97 Martinô Bùi Duy Quyền giúp TGM HVCGVN
  98 Gioan B. Nguyễn Vũ Thanh Sơn giúp Hòa Lâm Phó xứ Ngọc Lâm
  99 Giuse Vũ Nhật Chí Sĩ giúp Minh Hòa Phó xứ Định Quán
  100 Gioan Phạm Duy Tân giúp Phúc Lâm Phó xứ Dốc Mơ
  101 Martinô M. Nguyễn Mạnh Tiến giúp Thạch Lâm Trường CĐ Hòa Bình
  -Xuân Lộc
  102 Vinhsơn Nguyễn Minh Tiến giúp Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc Phó xứ Bắc Hải
  103 Giuse Nguyễn Quốc Tỉnh giúp Russeykeo Phó xứ Tân Bắc
  104 Tôma Toán Lê Đức Minh Trí giúp Phát Hải Phó xứ Quang Lâm
  105 Phêrô Trần Minh Trung giúp Lộ Đức Phó xứ Đồng Tâm
  106 Augustinô Vũ Đình Trung giúp Bình Lộc Phó xứ Phát Hải
  107 Đaminh Saviô Phạm Đức Trung giúp xứ Thánh Giuse Phụ trách Cộng đoàn
  Dự tu Công Thành
  -Sài Gòn
  108 Giuse Mai Văn Tuyến giúp Tân Triều Phó xứ Phú Lâm
  109 Giuse Phạm Hoàng Vũ giúp Hà Nội HVCGVN
  110 Giuse Nguyễn Minh Vương giúp Suối Nho Phó xứ Na Goa
  111 Giuse Nguyễn Duy Phưởng Phó xứ Hiệp Lực Phó xứ Xuân Bình

  Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2020

  <