Thuyên chuyển Linh Mục Quy Nhơn năm 2019

Qui Nhơn, ngày 06.06.2019,

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha.

Văn phòng Tòa giám mục thông báo lịch thuyên chuyển các cha như sau :

Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển đến Chức vụ Ngày bổ nhiệm Giờ lễ Lễ phục
Cha Antôn Nguyễn Xuân Thuyên Gh Biệt lập. An Mỹ Quản Nhiệm 21.06 8g30 Áo vàng năm thánh
Cha Phaolô Nguyễn Duy Thanh Gx Tân Dinh Phó xứ 23.06
Cha Giacôbê Bùi Tấn Mai Gx Huỳnh Kim Chính xứ 24.06 9 giờ Áo vàng năm thánh
Cha Giuse Nguyễn Bá Trung Gx Phù Cát Chính xứ 25.06 9 giờ Áo xanh
Cha Phaolô Nguyễn Văn Khiêm Gx Trường Cửu Chính xứ 26.06 9 giờ Áo xanh
Cha Vinh Sơn Nguyễn Đình Tâm Gx Đồng Tiến Chính xứ 27.06 9 giờ Áo xanh
Cha Anrê Hoàng Minh Tâm Hưu dưỡng tại Làng Sông

Kính mời Quý Cha tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý Cha nhận sở mới. Con xin chân thành cảm ơn.

Vp. TGM Qui Nhơn,
Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha

<