Thuyên chuyển linh mục giáo phận Cần Thơ đợt 2/2018

TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ

12 Nguyễn Trãi – phường An Hội – quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ
Đt: (0292) 3813 655 Email: tgmcantho@gmail.com
Ngày 20 tháng 06 năm 2018

Số: 70/TB-TGM/2018

THÔNG BÁO

Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Cần Thơ

Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo việc thuyên chuyển Linh mục của Giáo Phận
Cần Thơ lần II năm 2018 như sau:
Stt.

1 Phêrô Vũ Văn Hài Cha xứ Rạch Súc Cần Thơ
2 Micae Nguyễn Khắc Minh Cha xứ Trà Ếch Đại Hải
3 Tôma Hồ Thanh Minh Cha xứ Cái Tắc Cần Thơ
4 Giuse Lê Ngọc Ngà Cha xứ Thới Hòa Cần Thơ
5 Gioan Baotixita Nguyễn Hoàn Phú Cha xứ Vĩnh Thịnh Bạc Liêu
6 Phêrô Nguyễn Văn Tiếp Cha xứ Cái Chanh Cần Thơ
7 Gioan Baotixita Nguyễn Hải Triều Cha xứ Long Phú Sóc Trăng
8 Antôn Lý Thanh Việt Cha xứ Mỹ Xuyên Sóc Trăng
9 Anrê Nguyễn Bạch Long Vương Cha xứ Kinh Nước Lên Cà Mau
10 Matthêô Ngô Hoàng Phụng Cha phó Nam Hải Đại Hải
11 Vinh sơn Phạm Vũ Thanh Quang Cha phó Ngăn Rô Sóc Trăng
12 Giuse Vũ Ngọc Quang Cha phó Bãi Giá Sóc Trăng
13 Phêrô Nguyễn Văn Tuấn Cha phó Trà Lồng Trà Lồng
14 Gc. Nguyễn Quốc Thạnh Cha phó Từ Xá Đại Hải
15 Phanxico Xaviê Đinh Ngọc Triệu Cha phó Trà Cú Trà Lồng
16 Tôma Võ Quốc Trưởng Cha phó Long Mỹ Vị Thanh
17 Phêrô Nguyễn Trần Vũ Cha phó Bình Thủy Cần Thơ
18 Giuse Nguyễn Đức Cường Nghỉ hưu
19 Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh Nghỉ hưu
20 Phanxico Xaviê Đinh Trọng Tự Nghỉ hưu
21 Giuse Ngô Thanh Bính NghỈ hưu

VP. Tòa Giám Mục Cần Thơ

Trần Trọng Dung
Linh mục Chưởng ấn

<