Thuyên chuyển linh mục Bắc Ninh tháng 6 năm 2021

  Thuyên chuyển linh mục Bắc Ninh tháng 6 năm 2021

  GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

  Căn cứ các điều 523, 547, 1748 và các điều liên quan của Bộ Giáo Luật 1983;
  Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa;
  Sau khi cầu nguyện và tham khảo ý kiến của các cha hữu trách,
  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Bổ nhiệm quý cha theo danh sách đính kèm dưới đây.

  Điều 2. Giao cho cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn sắp xếp ngày quý cha rời nhiệm sở cũ và nhận nhiệm sở mới.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ngay khi quý cha tới nhận nhiệm sở mới; riêng quý cha quản nhiệm, phó xứ và phụ tá có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận được mời gọi cộng tác và giúp đỡ quý cha hoàn thành tốt sứ vụ mới. Xin Chúa chúc lành cho quý cha và sứ vụ của quý cha.

  Bắc Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

  (ấn kí)

  + Cosma Hoàng Văn Đạt S.J

  Giám mục Bắc Ninh

  thuyen chuyen linh muc bac ninh 2021

  Thuyên chuyển linh mục Bắc Ninh tháng 6 năm 2021
  Thuyên chuyển linh mục Bắc Ninh tháng 6 năm 2021

  <