Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Trực tiếp Thánh Lễ

Trong thông cáo ra lúc 4 giờ chiều ngày 04/6/1963, Bề trên Giáo phận đưa tin: Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã qua đời. Ngài khuyên các Đấng bậc trong Địa phận dâng Lễ và cầu nguyện nhiều cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Giáo Hội sớm có Đấng kế vị mới.

—————————-

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC VỀ ĐỨC GIOAN XXIII QUA ĐỜI

03/6/1963 – Số 8/1963

1. Đức Tổng Giám Mục đau đớn đưa tin để các Đấng bậc trong Địa phận biết Đức Thánh Cha đã qua đời tối ngày 3-6-1963. (Giờ Việt Nam là 1 giờ 49 phút ngày 4-6-1963).

2. Đức Tổng Giám mục khuyên các Đấng bậc cầu nguyện nhiều cho Đức Thánh Cha. Mỗi xứ nên làm ít là một lễ mồ. Các Cha cũng nên chỉ lễ riêng cho Người nữa.

3. Đức Tổng Giám mục cũng khẩn khoản khuyên các Đấng bậc cầu nguyện để Giáo Hội chóng được Đấng kế vị Đức Thánh Cha rất yêu mến mới qua đời.

Trong thành phố Đức Mẹ.

4 giờ chiều ngày 04 tháng 6 năm 1963.

T.L. Đức Tổng Giám mục
J. Nguyễn Ngọc Oánh.
Cancellarius.

(Các Cha nên nhớ trong Canon thánh lễ phải bỏ những tiếng “Famulo tuo Papa nostro Joanne”).