Thông báo về việc cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt

  Lịch Công Giáo Năm 2021

  Thông báo về việc cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
  UỶ BAN PHỤNG TỰ

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ HÀNH NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH SỚM CHẤM DỨT 04.04.2020

  Chiếu theo THÔNG BÁO KHẨN về ngày TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH SỚM CHẤM DỨT do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, ký ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2020;

  Ủy ban Phụng tự trân trọng thông báo về việc cử hành này như sau:

  Thông báo khẩn về Thánh lễ cầu nguyện trong thời gian đại dịch

  1. Tại các giáo phận, ngày cầu nguyện được bắt đầu từ Thánh lễ, trực tuyến hoặc cử hành riêng tư, chiều thứ Sáu 03.04.2020;

  2. Trong các Thánh lễ từ chiều thứ Sáu, dù không có giáo dân tham dự hoặc có giáo dân tham dự trực tuyến, vị chủ tế sẽ đọc bản văn của “THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH”, với:

  – Lễ phục Tím,

  – Đọc Kinh Tiền tụng Thương khó I,

  – Đọc “Lời nguyện trên dân chúng” trong phần Nghi thức Kết lễ, sau Lời Nguyện Hiệp Lễ và lời chào chúc “Chúa ở cùng anh chị em” trước khi ban phép lành;

  3. Các Thánh lễ sau 16g00 ngày thứ Bảy, 04.04.2020, phải cử hành theo phụng vụ lễ Lá;

  4. Mời gọi các thành phần Dân Chúa cầu nguyện đặc biệt, khi cử hành hoặc tham dự Thánh lễ, đồng thời gia tăng các giờ cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, hy sinh hãm mình, thực thi bác ái…

  Bà Rịa, ngày 03/04/2020

  Đã ấn ký

  +Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
  Giám mục Bà Rịa
  Chủ tịch Ủy ban Phụng TựThông báo về việc cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt