Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 2018

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế vào ngày 08.12.2018 tại Nhà Chung Giáo phận Thái Bình.

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH
Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
—————————————

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế

Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2018

TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA,

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH HÂN HOAN KÍNH BÁO:

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế cho các thầy có tên dưới đây:

I. Các Tiến Chức Linh Mục

1. Thầy Giuse Đặng Văn Hậu

2. Thầy Phêrô Trần Xuân Hiền

3. Thầy Giuse Dương Văn Hiếu

4. Thầy Phêrô Vũ Hữu Thành

5. Thầy Phêrô Trần Duy Thể

6. Thầy Giuse Trần Xuân Ứng

7. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Bích

8. Thầy Giuse Mai Trần Diện

9. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Quỳ

10. Thầy Antôn Maria Nguyễn Đăng Lộc, CRM

11. Thầy Anphongsô Maria Đặng Ngọc Châu, CRM

12. Thầy Giuse-Tuân Maria Mai Văn Chung, CRM

13. Thầy Gioan Maria Đặng Đăng Khoa, CRM

14. Thầy Batôlômêô Maria Vũ Quí Cường, CRM

15. Thầy Anphongsô Maria Lương Văn Tương, CRM

16. Thầy Đaminh Maria Vũ Văn Thái, CRM (Đức Tiến)

II. Các Tiến Chức Phó Tế

1. Thầy Đa-minh Nguyễn Mạnh Trường

2. Thầy Gioan B. Bùi Như Xành (Thượng)

3. Thầy Phanxicô X. Phạm Công Tiến

4. Thầy Vinhsơn Nguyễn Minh Đoan

5. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Bang

6. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vương

7. Thầy Đaminh Trần Xuân Trịnh

8. Thầy Gioan thánh giá Maria Nguyễn Hữu Tài, CRM.

Xin Quý Đức Ông, quý Cha và anh chị em về hiệp thông Thánh lễ và cầu nguyện cho các tiến chức sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.

Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 2018
Thánh lễ truyền chức Linh Mục 2017
<