Thông báo Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

THÔNG BÁO THÁNH LỄ CHÚC PHONG ĐAN PHỤ ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN

Đan Viện Biển Đức Thiên An hân hoan kính báo Thánh lễ Chúc Phong Đan Phụ cho Cha Louis Gonzaga Đặng Hùng Tân do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế vào lúc 09g00 ngày 21.6.2021.Thông báo Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

Vì hoàn cảnh giãn cách xã hội do Covid-19 nên Thánh Lễ này chỉ cử hành nội bộ, Ban Truyền Thông TGP Huế sẽ truyền hình trực tiếp Thánh lễ để nhiều tín hữu có thể hiệp thông. Thánh lễ cũng được truyền hình trên trang Facebook Đan Viện Thiên An.

Kính xin mọi thành phần dân Chúa hiệp thông và cầu nguyện thêm cho Tân Đan Phụ của Đan Viện Biển Đức Thiên An.Thông báo Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An