Thông báo MXH Facebook mang tên GIAO PHAN LONG XUYEN

Kính thưa quý cha và bạn đọc thân mến,

Hiện nay, có người lấy tên facebook mang tên giao phan long xuyen và thường đăng các tin tức lấy từ trang web giaophanlongxuyen.org, và gplongxuyen.org.

Chúng con xin thông báo đến quý cha và bạn đọc là ngoài trang web mang 2 tên miền giaophanlongxuyen.org, và gplongxuyen.org, Giáo phận Long Xuyên không có facebook mang tên giao phan long xuyen.

Mọi thông tin và hình ảnh trên facebook giao phan long xuyen đăng tải, chúng con không chịu trách nhiệm.

Cám ơn quý cha và bạn đọc.

Ban Truyền thông Giáo phận

Nguồn: Giáo phận Long Xuyên

<