Thông báo – Lễ kỷ niệm Tấn phong Giám mục và Tạ ơn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Nhà Chung – Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục và Tạ Ơn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo:

Nhân dịp kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (3/12/1991 – 2018) và kết thúc sứ vụ mục tử Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ cử hành Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Quan thày các xứ truyền giáo, lúc 9:30 thứ Hai ngày 03 tháng 12 năm 2018, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Xin quý cha và anh chị em hãy đến hiệp thông Thánh lễ để chung lời tạ ơn Chúa với Đức Hồng Y, cầu nguyện cho ngài và tỏ lòng tri ân với ngài.

Kính báo,

Văn Phòng TTGM Hà Nội

<