Thông báo khẩn về đại dịch ở giáo phận Phan Thiết

    Thông báo khẩn về đại dịch và lưu ý cử hành phụng vụ ở giáo phận Phan ThiếtThông báo khẩn về đại dịch ở giáo phận Phan Thiết

    Thông báo khẩn về đại dịch ở giáo phận Phan Thiết

    Nguồn: Giáo phận Phan Thiết

    Nghi thức giải tội tập thể

    <