Thông báo khẩn về đại dịch ở giáo phận Phan Thiết

Thông báo khẩn về đại dịch và lưu ý cử hành phụng vụ ở giáo phận Phan ThiếtThông báo khẩn về đại dịch ở giáo phận Phan Thiết

Thông báo khẩn về đại dịch ở giáo phận Phan Thiết

Nguồn: Giáo phận Phan Thiết

Nghi thức giải tội tập thể