Thông báo của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang ngày 22.5.2021

    Thông báo của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang ngày 22.5.2021

    Trước tình hình do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khôn lường, gây xáo trộn cho mọi sinh hoạt trên thế giới…Thông báo của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang ngày 22.5.2021

    <