Thông báo của TGM Thái Bình ngày 13-5-2020

  TOÀ GIÁM MỤC THÁI BÌNH
  SỐ 6, TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. THÁI BÌNH

  THÔNG BÁO

  Tuần lễ tôn vinh Mẹ Giáo Hội,

  Mẹ Giáo phận Thái Bình, Mẹ Phù Hộ các giáo hữu

  Kính gửi : Quý Đức Ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sỹ nam nữ, quí chủng sinh và anh chị em giáo hữu Giáo phận Thái Bình.

  Để tôn kính và tạ ơn Mẹ Maria, Mẹ Giáo phận Thái Bình, Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, Giáo phận tổ chức tuần cầu nguyện và hành hương với chương trình như sau :

  1. Thứ Bẩy, ngày 23/5/2020

  – Địa điểm : Trung tâm LCTX An Lạc

  – Chương trình :

  14g00 : Văn nghệ chào mừng
  14g30 : Giải tội
  15g00 : Dâng hoa phần 1
  16g30 : Thánh lễ đồng tế – dâng thơ Đức Mẹ
  17g30 : Dâng hoa phần 2 – nhận thơ Đức Mẹ.
  18g30 : Văn nghệ
  19g30 : Bế mạc

  – Ghi chú : Xin các đội dâng hoa đăng ký trước ngày 21/5/2020 (mỗi đội dâng hoa thời gian 10′) cho cha Giuse Mai Trần Diện trưởng ban tổ chức, đt 0912847692 .

  2. Thứ Bẩy và Chúa Nhật, ngày 30-31/5/2020

  – Địa điểm : Giáo xứ Cổ Việt

  – Chương trình :

  Ngày thứ Bẩy 30/5/2020

  14g00 : Dâng hoa
  14g40 : Giải tội
  16g30 : Kiệu Đức Mẹ
  17g30 : Thánh lễ – cơm tối
  19g00 : Diễn nguyện
  21g00 : Bế mạc

  Ngày Chúa nhật 31/5/2020 :

  07g00 : Thánh lễ trọng thể.
  09g00 : Bế mạc

  Kính mời quý Cha tới đồng tế dâng Thánh lễ với Đức cha Phêrô, xin mời các đoàn hội và toàn thể anh chị em tới tham dự, đặc biệt xin các đoàn hoa của các giáo xứ đăng ký tới tiến hoa dâng kính Đức Mẹ. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria – Mẹ Giáo phận, ban muôn ơn lành cho quí cha và toàn thể anh chị em.

  Thái Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2020

  Văn phòng TGM Thái Bình

  Lm. Ga. Chu Văn Yên

  <