Thông báo của TGM Giáo phận Vinh về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

GIÁO PHẬN VINH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0948 051 966
Email: vptgmvinh@gmail.com
———————————————-
Số 2718/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 2 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v: Lễ Truyền chức Linh mục cho các Phó tế
—————————————–

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh,

Kính thưa quý Cha và quý ông bà anh chị em,

Vào lúc 8h00’ thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bế mạc Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại Trung tâm Hành hương Thánh Antôn Trại Gáo (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Đức cha Phaolô, Giám mục Giáo phận sẽ truyền chức linh mục cho các Phó tế có tên dưới đây:

TT Tên Thánh, Họ Tên Ngày, Tháng, Năm Sinh Nguyên Quán
01 J.B. Nguyễn Thế Anh 04/01/1979 Gx. Cửa Lò, Nghệ An
02 Phaolô Nguyễn Văn Đức 20/08/1982 Gx. Lộc Thuỷ, Hà Tĩnh
03 Phêrô Lê Văn Duyệt 26/12/1981 Gx. Lạc Sơn, Hà Tĩnh
04 Giuse Trần Văn Duyệt 24/04/1982 Gx. Nhân Hoà, Nghệ An
05 J.B. Phạm Đình Hải 27/03/1984 Gx. Thuận Nghĩa, Nghệ An
06 Phêrô Nguyễn Hùng Hải 10/10/1982 Gx. Hướng Phương, Quảng Bình
07 Giuse Nguyễn Văn Hồ 12/04/1980 Gx. Đạo Đồng, Nghệ An
08 Phaolô Lê Văn Hùng 20/06/1984 Gx. Hoà Thắng, Hà Tĩnh
09 Giuse Trần Công Hường 03/01/1981 Gx. Lâm Xuyên, Nghệ An
10 J.B. Đoàn Văn Huy 23/08/1981 Gx. Hội Nguyên, Nghệ An
11 Antôn Lê Đức Khả 12/11/1984 Gx. Rú Đất, Nghệ An
12 Antôn Nguyễn Văn Khánh 02/06/1983 Gx. Phù Long, Nghệ An
13 Phêrô Hồ Hữu Liên 14/04/1979 Gx. Cự Tân, Nghệ An
14 Giuse Nguyễn Văn Linh 20/06/1982 Gx. Song Ngọc, Nghệ An
15 J.B. Lê Văn Phong 31/10/1979 Gx. Cồn Cả, Nghệ An
16 Giuse Phạm Văn Phượng 27/09/1982 Gx. Đức Lân, Nghệ An
17 J.B. Mai Văn Quốc 06/01/1984 Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh
18 Phêrô Đinh Văn Quyền 23/03/1984 Gx. Bàn Thạch, Nghệ An
19 Antôn Nguyễn Trường Thi 17/06/1982 Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh
20 J.B. Châu Long Thiên 12/07/1979 Gx. Thuận Nghĩa, Nghệ An
21 Phêrô Phạm Văn Thuyên 28/03/1977 Gx. Quan Lãng, Nghệ An
22 Phaolô Nguyễn Văn Toán 29/07/1983 Gx. Rú Đất, Nghệ An
23 Antôn Nguyễn Văn Trí 02/09/1983 Gx. Nghi Lộc, Nghệ An
24 Antôn Nguyễn Văn Trọng 22/04/1983 Gx. Đồng Tâm, Nghệ An
25 Gioan Nguyễn Ngọc 16/10/1984 Gx. Trang Cảnh, Nghệ An
26 Phêrô Phùng Văn Tuấn 07/07/1982 Gx. Phù Ninh, Quảng Bình
27 Antôn Nguyễn Văn Vân 19/10/1983 Gx. Vạn Phần, Nghệ An
28 Antôn Đậu Duy Vinh 01/06/1984 Gx. Đông Sơn, Hà Tĩnh
29 Giuse Nguyễn Văn Danh 02/01/1981 Gx. Yên Đại, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ
30 Phaolô Đặng Xuân Lịch 22/02/1981 Gx. Xuân Kiều, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ
31 Phêrô Nguyễn Văn Phong 15/04/1976 Gx. Mỹ Yên, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ
32 J.B. Hồ Sỹ Vinh 26/09/1975 Gx. Bàn Thạch, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ
33 Fx. Nguyễn Đình Hành 06/05/1986 Dòng Đức Mẹ Lên Trời

 

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục vui mừng thông báo và trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu sỹ, quý Chủng sinh và quý ông bà anh chị em về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức trở nên những linh mục thánh thiện, trung thành phụng sự Chúa và nhiệt tâm phục vụ Giáo Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban dồi dào ơn lành trên quý Cha cùng toàn thể mọi người.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

 

T/M. VĂN PHÒNG TGM GIÁO PHẬN VINH
(Đã ký & đóng dấu)
Lm. Phanxicô X. Nguyễn Hồng Ân
Chánh Văn phòng

<