Thiệp mời lễ khấn Dòng Đaminh Bùi Chu

Thánh lễ Khấn dòng của 12 nữ tu Đaminh Bùi Chu tuyên khấn lần đầu cùng với 9 nữ tu vĩnh khấn và Tạ ơn Kim khánh Khấn dòng của 9 nữ tu sẽ được Đức Cha Tô ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28/04/2018 tại nguyện đường của Hội dòng, nằm trên địa bàn thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.Dòng Đaminh Bùi Chu

Dòng Đaminh Bùi Chu

<