Thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Marek Zalewski

    THIỆP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2021 CỦA ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI
    – ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

    Thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Marek Zalewski

    <