Bổ nhiệm giám mục phụ tá Nagasaki – Nhật Bản

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn cha Peter Michiaki Nakamura cho đến thời điểm hiện nay là chánh xứ Miura-machi thuộc Tổng Giáo phận Nagasaki, Nhật Bản, làm Giám mục Phụ tá cho Tổng Giáo phận này, theo hãng tin Zenit cho hay.

  ảnh ngôi Thánh Đường ở Nhật Bản

  Đức Cha Michiaki Nakamura sinh ngày 21/03/1962 tại Saikai thuộc tỉnh Nagasaki. Trong quá trình tu học, trước hết ngài nhập Tiểu Chủng viện Nagasaki, sau đó chuyển sang học Triết học và Thần học tại Đại Chủng viện Xuân Bích tại Fukuoka. Từ năm 1991 đến năm 1994, ngài được gửi sang Roma để theo học tại Trường Alphongsô, được kết thúc với văn bằng cử nhân Thần học Luân lý.

  Chịu chức linh mục ngày 19/03/1988 cho Tổng Giáo phận Nagasaki, ngài được gửi về tiểu chủng viện của giáo phận để phục vụ công việc đào tạo trong các năm từ 1988 đến 1989 và 1994 đến 1999.

  Từ 1999 đến 2002, ngài làm cha phó xứ chính tòa ; sau đó làm cha xứ Togitsu từ 2002 đến 2005 và tiếp đến là cha xứ Uematsu từ 2007 đến 2014.

  Ngoài ra, từ 2005 đến 2007, ngài là nhà đào tạo tại Đại Chủng viện Fukuoka và từ 2009, ngài giảng dậy môn Thần học Luân lý tại đây và tại Tokyo.

  Từ năm 2014 cho đến nay, ngài được bổ nhiệm làm cha xứ Miura-machi.

  Depuis 2014, il est curé de la paroisse de Miura-machi.

  Cũng xin được nói thêm vào tháng Mười Một tới đây Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ có chuyến tông du Nhật Bản để đáp lại lời mời của Thủ tưởng Shizo Abe cũng như hai ngài thị trưởng của thành phố Nagasaki và Hiroshima.

  Tạ Ân Ban

  <