An táng Đức Hồng Y Achille Silvestrini

ĐHY Achille Silvestrini, 95 tuổi, nhân vật lỗi lạc trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh, đã được Chúa gọi về ngày 29/8/2019.

Chiều thứ Sáu, ngày 30 tháng 8, trong bầu không khí của tình huynh đệ và hồi ức, lễ tang của Đức Hồng Y Achille Silvestrini đã diễn ra tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, mà Chúa gọi Ngài về ở tuổi 95.

Vào cuối Thánh lễ , Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Hồng Y Achille Silvestrini

Năm 1988, ngài được ĐGH Gioan Phaolo II thăng làm Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 28/6 và sau đó được bổ nhiệm làm Chánh tòa ân giải tối cao. Năm 2000, ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương.

Với sự qua đi của ĐHY Silvestrini, Hồng y đoàn còn tất cả 215 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo hoàng và 97 vị trên 80 tuổi không còn quyền bầu Giáo hoàng.

<