Thánh lễ truyền chức Phó tế giáo phận Hà Tĩnh 2019

Giáo phận Hà Tĩnh: Thánh lễ truyền chức Phó tế vào ngày 29/6/2019

Trong thông báo số 13/2019/TB-TGM do linh mục phó chưởng ấn Antôn Nguyễn Thanh Tịnh ký, đề ngày 18/6/2019, được phổ biến trên trang thông tin của giáo phận nhà, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, sẽ truyền chức Phó tế cho 2 thầy (Khóa XII – ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê) trong Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô 29/6/2019:

1. Thầy Giuse Lê Ngọc Dương
Sinh ngày 20/5/1982 tại Giáo xứ Cửa Sót, Hạt Văn Hạnh.

2. Thầy Gioan Đậu Đình Phùng
Sinh ngày 10/10/1984 tại Giáo xứ Dũ Lộc, Hạt Kỳ Anh.

Theo thông báo, thánh lễ truyền chức sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

<