Thánh lễ truyền chức Phó Tế Bắc Ninh 31/12/2019

Bắc Ninh: Vào lúc 19g00 ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ truyền chức phó tế cho 5 thầy chủng sinh.Thánh lễ truyền chức Phó Tế Bắc Ninh 31/12/2019

Đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tân phó tế có đông đảo quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh, quý thân nhân và anh chị em giáo dân.

Năm tân phó tế đã học tại đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội khóa XVII (năm 2011 -2019) và đang trong năm mục vụ tại tòa giám mục Bắc Ninh theo hướng đào tạo chung của hội đồng giám mục Việt Nam.Thánh lễ truyền chức Phó Tế Bắc Ninh 31/12/2019

Sau đây là danh sách các phó tế

Thầy Giuse Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày: 02-12-1985 tại giáo họ Vân Tập, xứ Vĩnh Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.
Thầy Giuse Nguyễn Ngát, sinh ngày 18-10-1985 tại giáo xứ Thống Nhất, giáo hạt Vĩnh Phúc.
Thầy Giuse Ngô Văn Tấn, sinh ngày 15-01-1985, tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.
Thầy Đaminh Trần Văn Toàn, sinh ngày 03-06-1988, tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
Thầy Inhaxio Nguyễn Ngọc Tư, sinh ngày 31-08-1988, tại giáo xứ Mỹ Lộc, giáo hạt Bắc Giang.

<