Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế Giáo phận Thái Bình ngày 7/12/2019

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH, Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế

Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2019

TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA,

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH HÂN HOAN KÍNH BÁO:

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế cho các thầy có tên dưới đây:

I. Các Tiến Chức Linh Mục:

1 Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN BANG

2 Thầy VINHSƠN NGUYỄN MINH ĐOAN

3 Thầy GIOAN B. BÙI NHƯ THƯỢNG

4 Thầy PHANXICÔ X. PHẠM CÔNG TIẾN

5 Thầy ĐAMINH TRẦN XUÂN TRỊNH

6 Thầy ĐAMINH NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

7 Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN VƯƠNG

8 Thầy GIOAN Thánh Giá MARIA NGUYỄN HỮU TÀI, CRM

9 Thầy PHANXICÔ X. MARIA PHẠM ĐỨC THẮNG, CRM

10 Thầy PHÊRÔ ĐAMIANÔ MARIA NGUYỄN VĂN TUẤN, CRM

11 Thầy MICAE MARIA NGUYỄN VĂN TÙNG, CRM

II. Các Tiến Chức Phó Tế:

1 Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN BỈNH

2 Thầy GIUSE VŨ VĂN CHIỀU

3 Thầy GIOAN NGUYỄN VĂN CƯƠNG

4 Thầy VINHSƠN NGUYỄN VĂN ĐỀ

5 Thầy GIUSE PHẠM VĂN ĐIỆP

6 Thầy GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN CÔNG HIẾN

7 Thầy GIOAN B. HOÀNG VĂN HỒ

8 Thầy GIOAN B. ĐOÀN VIẾT HƯỞNG

9 Thầy ĐAMINH NGUYỄN VĂN KHOAN

10 Thầy PAUL NGUYỄN VĂN LIÊM

11 Thầy VINHSƠN NGUYỄN THÀNH LUÂN

12 Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LUẬN

13 Thầy ĐAMINH NGUYỄN ĐÀM LUẬN

14 Thầy PHÊRÔ V. PHẠM VĂN NHẬT

15 Thầy ĐAMINH TRẦN VĂN NHƯỢNG

16 Thầy GIUSE HÀ ĐĂNG OÁNH

17 Thầy MACCÔ PHẠM VĂN QUANG

18 Thầy GIUSE TRẦN VĂN QUYỀN

19 Thầy GIUSE PHẠM CAO SANG

20 Thầy GIUSE TRẦN XUÂN THĂNG

21 Thầy GIUSE BÙI VĂN THIỂM

22 Thầy GIUSE PHẠM VĂN THOẢ

23 Thầy VINHSƠN VŨ HUY THÔNG

24 Thầy GIOAN NGUYỄN VĂN TRÌNH

25 Thầy VINHSƠN NGUYỄN VĂN TUÂN

26 Thầy GIOAKIM PHẠM VĂN VIỆT

Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành tại quảng trường Nhà Chung Giáo phận Thái Bình vào hồi 08g00, thứ bẩy, ngày 07/12/2019.

Xin Quý Đức Ông, quý Cha và anh chị em về hiệp thông Thánh lễ và cầu nguyện cho các tiến chức sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Xin kính báo

<