Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế 2019 tại Giáo Phận Vinh

GPVO – Vào lúc 8 giờ sáng ngày 26/6/2019, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã cử hành thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục. Các tiến chức phó tế và linh mục là các cựu chủng sinh khóa XII ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê, Dòng Đức Mẹ Lên Trời và Tu đoàn Thừa sai Các Thánh Tông Đồ.Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế 2019 tại Giáo Phận Vịnh

Xem thêm ảnh: Lễ truyền chức Linh mục và Phó tế 2019 tại Giáo Phận Vinh

Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha Giám đốc ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, quý cha đại diện Tu đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ, quý cha đại diện Dòng Đức Mẹ Lên Trời, quý cha trong và ngoài Giáo phận Vinh. Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân của các tiến chức và hàng ngàn giáo dân.

Đây là thánh lễ truyền chức “đầu tay” của Đức cha Anphong tại Giáo phận Vinh kể từ ngày ngài nhậm chức Giám mục Giáo phận Vinh ngày 12/2/2019 vừa qua.

Sau hành trình dài tu học và hoàn tất chương trình tại ĐCV và học viện, hai thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Hồ và Micae Trần Văn Hải, MSA đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đấng Bản quyền để tiến lên lãnh nhận thánh chức linh mục, cùng bốn thầy lãnh nhận thánh chức phó tế. Có thể nói thánh chức nhiệm mầu, gột rửa thân phận yếu đuối mỏng dòn của con người nhưng cũng góp phần diễn tả sống động con người Đức Kitô nơi mỗi tiến chức. Điều đó diễn tả tình hiệp nhất trong đức tin và cùng sẻ chia những thao thức trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho con người thời đại. Đây là dấu chứng cụ thể về ước muốn được dâng hiến trọn vẹn vì tình yêu thập giá và cũng là sứ điệp nền tảng cho người môn đệ Đức Kitô trên bước đường dấn thân theo Chúa và phục vụ tha nhân.

Thánh lễ truyền chức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Nghi thức phong chức gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức phong chức và nghi thức diễn nghĩa.

Ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, cách riêng với các tiến chức, Đức cha Anphong nhấn mạnh đến thân phận mỏng dòn yếu đuối của linh mục. Chính vì thế, Giáo Hội không ngừng cầu nguyện cách đặc biệt cho những người can đảm sống và bước đi trong lời mời gọi tận hiến cho Chúa. Thiên chức linh mục cao cả, đời sống linh mục cao quý, thì càng đòi hỏi linh mục phải sống kiên cường hơn, vì “càng cao danh vọng, càng dày gian lao”. Linh mục cần ơn Chúa để sống tốt đẹp đời sống và sứ vụ của mình như thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Nếu mọi Kitô hữu đều phải nên thánh, thì linh mục càng phải nên thánh hơn. Là linh mục phải là thánh, làm linh mục phải làm thánh.

Tiếp đến, các tiến chức phủ phục xin các thánh chuyển cầu qua Kinh cầu các Thánh. Sau đó là nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền chức, mỗi tiến chức tiến lên quỳ trước mặt Đức Giám mục để ngài đặt tay và sau đó là lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay của ngài nói lên việc thông ban Thánh Thần và lời nguyện thánh hiến làm cho các tân chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Sau khi chủ tế đặt tay, các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các tân chức nói lên sự hiệp thông đón nhận các anh em vào linh mục đoàn.

Nghi thức diễn nghĩa gồm mặc phẩm phục cho tiến chức, xức Dầu Thánh và trao chén thánh. Thân mẫu các tân chức đã tiến lên trao áo lễ cho con mình, gói ghém sự hy sinh vất vả của cha mẹ, để dệt nên tấm áo lễ đầu đời này. Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục mới, Đức Giám mục xức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho từng tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.

Thánh lễ truyền chức khép lại với những dấu ấn đặc biệt của niềm tin và mở ra niềm hy vọng vì cánh đồng truyền giáo của Giáo hội có thêm những thợ gặt lành nghề. Hồng ân thánh chức được diễn tả như một cam kết tình yêu để thi hành sứ mạng của những mục tử như Chúa muốn và để trưởng thành trong ơn sủng, trung thành với Đức Kitô, Đấng đã gọi họ giữa đêm tối trần gian. Nhờ đó, các tân chức trở nên sứ giả bình an và hiện thân của các giá trị Tin Mừng.

Các Tân Phó tế:

1. Phêrô Dương Xuân Hồng
Ngày sinh: 30/6/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh.

2. Phêrô Nguyễn Văn Sinh
Ngày sinh: 23/10/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh.

3. Máccô Nguyễn Văn Tứ
Ngày sinh: 30/6/1983; Nguyên quán: Giáo xứ Cẩm Trường, Giáo phận Vinh.

4. Charles Vũ Văn Huề, Dòng Đức Mẹ Lên Trời
Ngày sinh: 15/10/1986; Nguyên quán: Giáo xứ Lâm Xuyên, Giáo phận Vinh.

Các Tân Linh mục:

1. Giuse Nguyễn Văn Hồ
Ngày sinh: 12/4/1980; Nguyên quán: Giáo xứ Đạo Đồng, Giáo phận Vinh.

2. Micae Trần Văn Hải, Tu đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ
Ngày sinh: 25/6/1986; Nguyên quán: Giáo xứ Đại Yên, Giáo phận Vinh.

Xem thêm ảnh: Lễ truyền chức Linh mục và Phó tế 2019 tại Giáo Phận Vinh

JB. Phú Vinh

<