Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Vinh 2020

Video: Thánh lễ truyền chức Linh Mục Vinh ngày 12/1/2020

Theo thông báo Số 2319/TB-TGM được ký tên bởi cha chánh văn phòng Phanxicô X. Nguyễn Hồng Ân cho biết. Thánh lễ truyền chức linh mục cho 3 thầy phó tế sẽ được cử hành vào lúc 8h sáng Chúa Nhật, ngày 12/1/2020 tại giáo xứ Thuận Nghĩa và Thánh Lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh chủ phong.

Được biết giáo phận Vinh gồm có 13 giáo hạt, 108 giáo xứ, 377 giáo họ, với 179 linh mục đã bao gồm 11 linh mục dòng, 1.414 tu sĩ nam nữ, 142 chủng sinh, 40 tiền chủng sinh.

Dưới đây là danh tính các Tân Linh Mục GP Vinh 2020

1. Phêrô DƯƠNG XUÂN HỒNG
Ngày sinh: 30/6/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh.

2. Phêrô NGUYỄN VĂN SINH
Ngày sinh: 23/10/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh.

3. Máccô NGUYỄN VĂN TỨ
Ngày sinh: 30/6/1983; Nguyên quán: Giáo xứ Cẩm Trường, Giáo phận Vinh.

Xin quý cộng đoàn cùng hiệp thông với giáo phận Vinh và cầu nguyện cho các tiến chức sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.

Xuân Thiều

<