Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Thanh Hóa 2019

Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Thanh Hóa 2019

Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 10.09.2019

Vào lúc 08h00, thứ Ba, ngày 10.09.2019, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá sẽ cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 21 thầy Phó tế đã tốt nghiệp tại các Đại chủng viện. Xin mọi người hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý tân chức trong ngày đặc biệt này.Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Thanh Hóa 2019

<