Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hưng Hóa 2018

Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất sẽ Truyền chức linh mục cho 9 thầy vào lúc 8g00 ngày 22/08/2018 tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc. Xin quý cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các Tân chức, nhờ đó sau khi lãnh nhận hồng ân linh mục, quý thầy sẽ trở nên những mục tử như lòng Chúa và Giáo hội ước mong.Thánh lễ truyền chức linh mục Hưng Hóa 2018

Sau đây là thông tin của các thầy:


 1. Giuse Đỗ Minh Chấn
Sinh năm: 1981
Nguyên quán: Gx Hiền Quan
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 9)

2. Giuse Hồ Sĩ Hiền
Sinh năm: 1981
Nguyên quán: Gx Tình Lam
“Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21, 17)

 3. Antôn Nguyễn Đức Hiểu
Sinh năm: 1981
Nguyên quán: Gx Nỗ Lực
“Tôi có là gì cũng là nhờ bởi ơn Chúa” (1Cr 15, 10)

4. Giuse Đỗ Văn Kiêm
Sinh năm: 1983
Nguyên quán: Gx Chiêu Ứng
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37, 5)

 5. Phêrô Nguyễn Công Lục
Sinh năm: 1981
Nguyên quán: Gx Tiên Kiên
“Vâng lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5, 5)
6. Giuse Lê Thanh Nghị
Sinh năm: 1983
Nguyên quán: Gx Hoàng Xá
“Đừng sợ! Vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng Ta” (Is 43, 1)
 7. Phêrô Nguyễn Văn Sơn
Sinh năm: 1984
Nguyên quán: Gx Hoàng Xá
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13)
8. Giuse Hoàng Trọng Tuấn
Sinh năm: 1983
Nguyên quán: Gx Hoàng Xá
“Ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9)
9. Giuse Trần Văn Tuấn
Sinh năm: 1982
Nguyên quán: Gx Ngô Xá
“Lòng nhân hậu Chúa ủ ấp con suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6)

<