Với việc Đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ truyền chức linh mục cho thầy phó tế Tôma Aquinô Nguyễn Tuấn Khanh vào lúc 19g00 ngày 8 tháng 11 năm 2019, con số linh mục của giáo phận Bắc Ninh hiện nay là 120 cha.Thánh lễ truyền chức linh mục Bắc Ninh 2019

Vào buổi tối ngày cuối cùng trong kỳ tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh, Đức cha giáo phận đã truyền chức linh mục cho thầy phó tế Tôma Aquinô Nguyễn Tuấn Khanh tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Đến hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tân chức còn có hơn 100 cha trong và ngoài giáo phận, ngoài ra cón đông đảo các nam nữ tu sĩ, các thân nhân và ân nhân của tân chức.

Cũng nên biết, tân linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Tuấn Khanh sinh ngày 10 tháng 08 năm 1984, nguyên quán của cha là giáo xứ Nghĩa Hạ, giáo phận Bắc Ninh. Hiện gia đình thầy Tôma Khanh đang sinh sống tại giáo xứ Tân Đông, tổng giáo phận Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc mừng tân linh mục Tôma Aquinô, chúc mừng gia đình tân chức và chúc mừng giáo phận Bắc Ninh có thêm một linh mục trong cánh đồng truyền giáo.

slideshow ảnh

Hà Nguyệt Như

<