Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ QUANG KHANG

  Video: Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Toà giám mục giáo phận Bắc Ninh: Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Đức cha chính giáo phận đã chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Giuse Đỗ Quang Khang. Hai vị phụ phong là Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hồ Chí Minh.Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức cha, quý cha trong và ngoài giáo phận, đại diện các dòng tu, hiệp hội, cùng cộng đoàn Dân Chúa.Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giáo phận Hồ Chí Minh đã chia sẻ: “Sứ mạng chính yếu của một giám mục là hiệp hành với đoàn chiên”. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh: “Giám mục là người ở giữa Dân Chúa và đi trên cùng một con đường với cộng đoàn Dân Chúa.”Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh– Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ngỏ lời chúc mừng Đức tân Giám mục.Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành đọc thư chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam.Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Sau lời chúc mừng của cha Tổng đại diện Phêrô – trưởng ban tổ chức, Đức tân Giám mục bày tỏ niềm tri ân đến Thiên Chúa cùng quý Đức cha và cộng đoàn.Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

  Thánh lễ khép lại sau phép lành của Đức tân Giám mục Giuse.

  Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

  <