Thánh lễ bế mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=W6ghs1-GUzg?ecver=1]