Thánh lễ bế mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

    Thánh lễ bế mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

    <